Xây dựng Minh Hải

Nắp bể cáp Thông Tin - Điện Lực